Thông tin tuyển dụng DCC

CÔNG TY TNHH DCC MEDIA TUYỂN NHÂN VIÊN 1. – Vị trí: Nhân viên văn phòng – Số lượng: 01 người – Làm việc: tại Hải Phòng – Thời gian làm …